Bläddra

MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.


Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisati MBT under många år har boken sedan en tonvikt pådet kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- och gruppterapi.


Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga.


MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.