Bläddra

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
När UNESCO presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers’, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. En övertygelse om skolans avgörande roll i detta arbete var en given utgångspunkt. Föreliggande bok – Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin – är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordicom vid Göteborgs universitet, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna. Boken innehåller inte bara UNESCOs ramverk utan också artiklar med analyser och reflektioner. Här diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.