Bläddra

Medveten matte Bråk 7-9

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Medveten matte Bråk 7-9

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De tio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 1 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i grupp 4.Självbedömning 5.Problemlösning 2 6.Förtest och dokumentation 7.Framåtsyftande planering 8.Individuell träning 9.Diagnos 10.Slutbedömning