Bläddra

Meningslöst lidande

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Meningslöst lidande

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Lidandets problem är fortfarande det största området inom ämnet religionsfilosofi.

Boken introducerar och utvärderar ett av de starkaste argumenten mot Guds existens som filosofer reflekterar över idag. Författaren menar att det är viktigt att ta människors lidande på allvar, då lidandet i världen är av så fruktansvärd karaktär. Varför Gud tillåter lidande är en fråga som religionsfilosofer diskuterar idag, även om de har gett svaret namnet skeptisk teism . Två av de vanligaste och starkaste argumenten mot detta svar utvärderas.

Avslutningsvis reflekterar författaren över om det verkligen går att göra en klar distinktion mellan det mer teoretiska sannolikhetsmässiga problemet med meningslöst lidande och det existentiella problemet med lidande. Denna distinktion görs flitigt inom religionsfilosofin, men kanske behövs det egentligen ett bredare rationalitetsbegrepp som kan ta både de teoretiska och det existentiella problemet med lidande på allvar.

Francis Jonbäck är doktor i religionsfilosofi och gymnasielärare i religion och filosofi.