Bläddra

Mervärdesskatt i teori och praktik

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Mervärdesskatt i teori och praktik

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken. I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för, och i vissa fall författarnas egna synpunkter på, ett urval aktuella problemområden. Avsikten har i första hand just varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än en heltäckande framställning. I boken beaktas ändringar t.o.m. den 1 januari 2010.