Bläddra

Meta Elektromekanik, faktabok uppl 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Meta Elektromekanik, faktabok uppl 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik i ämnet Elektroteknik. I denna andra upplaga har vi uppdaterat nästan alla kapitel, men speciellt kapitel 2 Ellära har utökats och förstärkts med grundläggande mätteknik. Just mer av grundläggande ellära har varit återkommande önskemål från användare. Ett nytt kapitel handlar om arbete i de vanligaste byggmaterialen.

Meta Elektromekanik ger en bred översiktlig introduktion till grundläggande ellära, till vårt elsystem och elsäkerhet. Bredden i läromedlet är viktigt eftersom en stor del av eleverna går vidare på inriktningar där vissa delar av kursinnehållet inte återkommer.

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter, även detta har uppdaterats till en andra upplaga med nytt beställningsnummer. Facit för instuderingsuppgifterna finns i den digitala versionen av läromedlet.

Författare är Leif Blomquist och Johnny Frid.