Bläddra

Metabaronerna 6. Dona Vicenta Gabriela de Rokha

Kategorier: Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner och tecknade serier: fantasy Tecknade romaner och tecknade serier: genrer Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
Köp här

Metabaronerna 6. Dona Vicenta Gabriela de Rokha

Kategorier: Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner och tecknade serier: fantasy Tecknade romaner och tecknade serier: genrer Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
Köp här
Denna del avhandlar till stor del Melmoths fru Dona Vicenta Gabriela de Rokha och kampen för att rädda planeten hon kommer ifrån.