Bläddra

MGY Paket Fakta och Övningar – Marknadsföring för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

MGY Paket Fakta och Övningar – Marknadsföring för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter …

Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas beteende.

I detta paket ingår elevpaketen till MGY Fakta och MGY Övningar.

Bägge elevpaketen består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok.

DIGITALA LÄROMEDEL

Den interaktiva faktaboken och övningsboken är bägge inlästa med autentiskt tal och textföljning. I faktaboken ingår dessutom kapitelvisa sammanfattningar och test och i övningsboken stort antal interaktiva uppgifter.

  • Interaktiv version av böckerna, inlästa med autentiskt tal och textföljning
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Interaktiva uppgifter och test
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

I de digitala läromedlen kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

MGY Faktas digitala läromedel aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever.

MGY Övningars digitala läromedel aktiveras också med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år.

Faktabok och övningsbok

Klassiska och aktuella teorier och metoder presenteras MGY Fakta med fräscha exempel från olika branscher. Som en röd tråd genom läromedlet löper resonemang om hur marknadsförare i sitt arbete kan verka för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – för att säkerställa kommande generationers möjligheter att leva och konsumera.

I övningsboken får eleverna möjlighet att praktisera kunskaperna från faktaboken. Här finns dels övningar där de ska testa faktabokens teorier och annat innehåll, dels övningar där de går ut och samlar information som de sedan sammanställer och analyserar.