Bläddra

Miljöteknik : för en hållbar utveckling

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Miljöteknik : för en hållbar utveckling

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Utmaningarna inom miljöområdet är stora och inte minst industrin arbetar intensivt med sin omställning för att både minska sin negativa miljöpåverkan och ta fram lösningar som bidrar till ett gott liv för alla.

Boken behandlar möjligheterna att vända miljöproblem till möjligheter genom miljöteknik. Bokens två första delar ger en grundläggande förståelse för orsaker till miljöproblem, effekter och lösningar. Den tredje delen fokuserar på proaktiva åtgärder för att undvika negativ miljöpåverkan, inklusive reningstekniker, produktutveckling och systemanalys. Den fjärde delen introducerar begreppet stora tekniska system och behandlar viktiga system som energisystem, transportsystem och avfallssystem.

I denna andra upplaga har bokens innehåll reviderats genom­gående. Områdena miljödriven produktutveckling, energisystemet och transportsystemet har omarbetats väsentligt och uppdaterats med nya forskningsrön till exempel inom cirkulär ekonomi.

Miljöteknik riktar sig till högskolestudenter med intresse för miljö­problematik, miljöteknik och systemlösningar och fungerar som en kursbok inom ingenjörs- och miljövetenskapliga områden. Författarna är huvudsakligen forskare och lärare på Linköpings universitet med erfarenhet inom forskning, utbildning och sam­arbete med industrin.