Bläddra

Mötesplats Sverige : svensk innovationspolitik under hundra år

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi

Mötesplats Sverige : svensk innovationspolitik under hundra år

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Köp här
Under 2000-talet har innovation och samverkan varit orden på allas läppar, men innovationspolitik som en form av samverkansregim har betydligt äldre anor än så. Patrik Hall visar i Mötesplats Sverige: svensk innovationspolitik under hundra år att svensk innovationspolitik som en form av organiserad samverkan mellan stat, akademi och näringsliv etableras redan under första halvan av 1900-talet. Medan finansiering av innovativa produkter från början stod i centrum, har samverkansregimen under det sena 1900-talet utvecklats till att finansiera samverkan som sådan - i form av mötesplatser akademi/näringsliv, kluster, projekt och regionala innovationssystem. I ett sådant system blir samverkan detsamma som att kontinuerligt skapa nya, i stigande utsträckning offentligt finansierade, organisationer. Denna utveckling kan ses som tveksam ur ett effektivitetsperspektiv. Svensk innovationspolitik har aldrig analyserats kritiskt på detta sätt tidigare. Boken vänder sig till personer som är intresserade av innovationspolitik generellt samt till forskare och studenter som specifikt är intresserade av frågor kring organisering av samverkan.