Bläddra

När barn lär av varandra – samlärande i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

När barn lär av varandra – samlärande i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
När barn möts startar alltid något slags samspel. Hur det sedan utvecklas beror både på den miljö barnen vistas i, den kultur de skapar tillsammans med varandra och på de vuxnas attityder till samarbete. Samspelet kan bli utgångspunkt för ett konstruktivt samlärande bland barnen.
I denna reviderade upplaga framhålls vikten av att vuxna stöttar barns självförtroende och på ett lekfullt och omsorgsfullt sätt bidrar till att vidga och fördjupa barnens omvärld. Att arbeta med gruppen som helhet kan skapa inkluderande lärmiljöer av hög kvalitet så att alla barn känner sig delaktiga, upplever att de har inflytande i sin vardag och ges möjligheter att utveckla sin fulla potential.

Läs mer
Pia Williams visar att idén om att lärande sker i kommunikation och samspel mellan barn får stöd hos flera olika pedagogiska teoretiker, bland andra Piaget och Vygotskij. Hon visar också med många exempel hur samlärande fungerar i barnens vardag, både i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år.

Om författarna
Pia Williams är professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.