Bläddra

När skolan själv får välja : en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster

Kategorier: Friskolor och privatskolor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

När skolan själv får välja : en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster

Kategorier: Friskolor och privatskolor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Analyserar vilka faktorer som påverkar var friskolor väljer att etablera sig. Konstaterar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade men också i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner.

Rapporten visar också att förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks spela roll när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. För de vinstsyftande skolorna verkar däremot de ekonomiska förutsättningarna inte påverka etableringen.

För att med större säkerhet kunna säga något om hur kommunernas ersättning till friskolorna påverkar var nya friskolor etableras behövs bättre data. Det är en brist att denna information saknas i Sverige, ett land med världens kanske mest långtgående skolpengssystem.