Bläddra

Nattens bränningar

Kategorier: Klassisk skräck Skönlitteratur Skräck
Köp här

Nattens bränningar

Kategorier: Klassisk skräck Skönlitteratur Skräck
Köp här
Kort före sin död hade H. P. Lovecraft (1890-1937) över 90 korrespondenter vilka han hade en regelbunden kontakt med. De flesta av dessa var unga män som läste Weird Tales, i vilken Lovecraft var den klarast lysande stjärnan. En av hans många beundrare var R. H. Barlow, som kom i kontakt med Lovecraft sommaren 1931. Barlow var då endast 13 år gammal, men dolde skickligt sin ålder i breven. En djup vänskap blommade upp. Barlow ville bli författare. Lovecraft läste hans alster, finputsade dem och kom med råd. Lovecraft bodde tillsammans med Barlow i dennes föräldrahem i Florida under två idylliska somrar 1934 och 1935. Det var kanske den lyckligaste tiden i Barlows liv. På samma sätt som Lovecraft stöttade Barlow, hjälpte även Barlow sin mentor. De sista åren var Lovecraft en desillusionerad man, bitter över ett antal refuseringar. Barlow åtog sig att renskriva texterna i Lovecrafts gamla, sönderfallande manuskript, och gjorde sitt yttersta för att de skulle komma i tryck. Det är till stor del Barlows förtjänst att Lovecrafts handskrivna manuskript finns bevarade idag. Lovecraft bortgång var ett hårt slag för Barlow, som kom att leva en rotlös, olycklig, kringflackande tillvaro utan mål. Han skrev dikter, ville bli skulptör, konstnär, världsvan och erfaren, trycka böcker, vara förläggare, fylla sin existentiella tomhet med mening, expertis och lärdom. Han var homosexuell, sökte kärlek, vänskap och närhet. Lovecrafts vänkrets hatade honom, nästan alla vände ryggen till – förebilden Clark Ashton Smith ville inte veta av honom. Barlow ömsade skinn, flydde till Mexico City, där han sedan blev en framstående professor i antropologi, mexikansk historia och expert på mayaglyfer. En av hans elever var William S. Burroughs. Barlow begick självmord den 1 januari 1951, 32 år gammal; utbränd, fattig och ensam. Denna utgåva består av samtliga av Barlows och Lovecrafts samarbeten. En del är endast lätt korrigerade av Lovecraft, andra skrev de tillsammans. Här finns även ett urval av Lovecrafts många brev till Barlow, Barlows minnestexter över sin vän, samt en fyllig biografi över Barlows tragiska livsöde.