Bläddra

Nio tumregler och två kungsvägar för att behärska mätosäkerhet

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Nio tumregler och två kungsvägar för att behärska mätosäkerhet

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna handbok är avsedd som en instruktion för bestämning av mät-osäkerheter i industriella tillämpningar. Den förenar de två angreppssätten: "Top down" representerad av kvalitetssystem för laboratorier och "Bottom up" representerad av kvalitetssystem för produktion. Metodiken som presenteras syftar till att förbättra mätosäkerheten, dvs. finna de dominerande källorna till mätosäkerhet och ange metoder för att minska dessa. Handboken innefattar olika nivåer avseende svårighetsgrad: 1) den enklaste nivån ger en receptinriktad handfast metodik, baserad på ett antal tumregler och standardmetoder och kan användas direkt av praktiserande mätingenjörer med teknisk gymnasiekompetens, 2) den dominerande nivån motiverar regelboken, ger en övergripande förklaring av mätosäkerhetsbegreppet ur ett statistiskt perspektiv och kräver en matematisk vana motsvarande den som ges i civilingenjörs-utbildningens grundkurser, 3) en tredje högre nivå kan slutligen urskiljas i några tillämpningsexempel som kräver en större matematisk utbildning och vana för en fullständig för-ståelse.