Bläddra

Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Denna skrift vänder sig till föräldrar och genomsyras av vad de yngsta barnen specifikt behöver och hur förskolan tillsammans med dig som förälder kan skapa dessa förutsättningar. Skriften är ett komplement till boken Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen och utgår från förskolans reviderade läroplan Lpfö18.

Barn har tidigt glädje av att vara tillsammans i grupp med andra barn. En förutsättning för en rolig, trygg och lärorik förskoletid är sam­arbetet mellan hem och förskola – ett samarbete som bygger på att lyfta fram och stärka det positiva hos barnet. I ett nära samarbete med pedagogerna kommer du som förälder att uppleva många stunder av stolthet och glädje. Under hela uppväxten är du som förälder den mest betydelsefulla personen för ditt barn.

Skriften är avsedd för föräldrar men är även användbar vid introduktion av vikarier. Säljs i 10-pack. 

Skriften medföljer i ett exemplar som komplement till boken Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen.