Bläddra

Odla idéer : från idé till action med Sustainability Sprint-metoden – en handbok i hur du får hållbara idéer att växa snabbt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Odla idéer : från idé till action med Sustainability Sprint-metoden – en handbok i hur du får hållbara idéer att växa snabbt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Det är bråttom att ställa om nu och du vill säkert göra mer? Men hur? Vi har skrivit en handbok för dig som vill rädda världen på arbetstid, som vill vara med och driva på en hållbar förändring oavsett din roll eller plats i hierarkin på ditt företag eller organisation. Vi måste alla agera för att accelerera en hållbar omställning. På individnivå, företagsnivå och samhällsnivå. Du gör säkert det du kan i din vardag för att minska din negativa påverkan på klimat och miljö, men du har fler möjligheter att skala upp ditt bidrag till en mer hållbar framtid. Sustainability Sprint är en effektiv och agil innovationsmetod för att lösa stora utmaningar och snabbt testa nya idéer. Genom att kombinera olika delar från design, innovation, beteendevetenskap och entreprenörskap har vi utvecklat en effektiv innovationsprocess, Sustainability Sprint (eller att hållbarhetssprinta på svenska), som är designad för att accelerera hållbar affärsutveckling och innovation. En Sustainability Sprint följer fyra enkla steg som du kan testa direkt för att få fram lösningar som bidrar till att lösa de stora utmaningarna. Vi visar hur du och dina kollegor snabbt kan gå från ord till handling, hur du sätter idéfrön i jorden och får dem att växa. Sprinten hjälper dig att att fånga upp innovativa idéer från kollegor, kunder och samarbetspartners. Du kan snabbt ge liv till dessa med hjälp av snabb prototyping och ge dig värdefulla lärdomar genom att du tidigt får feedback på idén och därmed kan du bidra med konkreta förslag och möjligheter. Den här boken, oavsett din roll i organisationen, kan du hålla i handen och konkret använda för att visa på nya möjligheter och få med dig kollegor, chefer, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Med hjälp av Odla Idéer kan du lära dig hur du blir en hållbarhetsintraprenör som odlar idéer och sprider dem. Du lär dig också hur du bäst påverkar, på ett roligt och lätt sätt, med hjälp av bokens testade och konkreta steg-för-steg metoder. Bli den interna entreprenören som driver hållbarhetsarbetet framåt. Rädda världen på arbetstid! Boken visar bland annat hur du: - Tillsammans med andra skapar innovationskraft och får idéer att växa - Lär dig att facilitera effektiva workshop som tar grupper framåt snabbare - Utvecklar en förmåga att snabbt kan ge liv till idéer genom prototyping - Fokuserar på framtidens målgrupper - Hur du blir en hållbarhetsintraprenör som gör skillnad Linda Fragner Innovationsledare och affärsutvecklare med 15+ års erfarenhet av innovationsledning och affärsutveckling från start-ups till stora organisationer, senast från Vattenfall. Certifierad Google Design Sprint facilitator och Workshopper Master. Utbildad inom Innovationsledning och Produktutveckling på Berghs School of Communication. Driver nu Upgreen AB och var den som ursprungligen utvecklade metoden Sustainability Sprint. Frida Panoussis Graphic Recorder och Mötesritare (ritar i realtid på möten). Bakgrund som projektledare och marknadschef. Hos Presencing Institute, som är en del av MIT, har Frida fått en viktig del av sin utbildning genom Generative Scribing och Theory U, som är en modell för prototyping och visualisering. Frida är också Scrum Master och utbildad inom design thinking och facilitering. Frida har live-illustrerat för FN, Naturvårdsverket, Strategiska innovationsprogram, Google och flera innovationstävlingar. Thomas Arctaedius, Fil. Dr och adjungerad professor i entreprenörskap vid KMH. Bakgrund som forskare och entreprenör och har framgångsrikt har byggt flera företag. Thomas har varit med och startat flera inkubatorer och företags innovationsprocesser Har varit gästforskare vid Stanford University Han har sedan 2011 arbetat med socialt entreprenörskap och startade CSES, Center för Socialt Entrepreneurship som var Sveriges första inkubator för sociala innovationer. Kursansvarig och lärare på KMH för entreprenörskapskurser och för hållbarhetskurs.