Bläddra

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

De skärpta säkerhetskraven innebär i huvudsak att identitetskort, uppehållskort och permanent uppehållskort ska utfärdas i enhetliga format och med ett visst innehåll.