Bläddra

Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi – paket

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi – paket

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi – ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i sjuksköterskeutbildningen. Ett sådant helhetsgrepp har hittills saknats i svensk kurslitteratur. Ingen motsvarande lärobok har heller så medvetet förenat naturvetenskap och omvårdnadsvetenskap för att understryka den eftersträvansvärda teamsamvekan, mellan vårdens professioner, som studenten ska bli en del av i sin kliniska vardag.

Böckerna tilldelades Kurslitteraturpriset 2014