Bläddra

Omvårdnadsdiagnoser – definitioner och klassifikation 2012-2014

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Omvårdnadsdiagnoser – definitioner och klassifikation 2012-2014

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Omvårdnadsdiagnoser som är korrekta och valida har en avgörande betydelse i omvårdnads­arbetet. De utgör grunden för val av omvårdnadsåtgärder som optimerar förutsättningarna för att nå önskade resultat. Omvårdnadsdiagnoser kan ses som en nyckel till framtida evidensbaserad professionell omvårdnad – och till ett effektivare bemötande av patienters behov. När användningen av elektroniska patientjournaler ökar ger standardiserade omvårdnadsterminologier som NANDA en möjlighet att samla omvårdnadsdata och underlätta systematisk analys inom och mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer. Den här boken är en fullständig guide till de omvårdnads­diagnoser som utvecklats av NANDA-I:s diagnosutvecklings­kommitté (DDC). De diagnoser som tas upp i boken har genomgått en rigorös bedömningsprocess med strikta kriterier som visar den underliggande bevisnivån (level of evidence). Diagnoserna är klassificerade efter begrepp som Nutrition, Aktivitet/Vila, Hälsofrämjande och Välbefinnande. Varje diagnos i boken åtföljs av en definition samt en redogörelse för kännetecken, riskfaktorer och relaterade faktorer. Utöver diagnosdelen innehåller boken också kapitel om kritisk värdering och bedömning samt hur man kan identifiera lämpliga diagnoser.