Bläddra

Onkologisk omvårdnad – Patient – problem – åtgärd

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Onkologisk omvårdnad – Patient – problem – åtgärd

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Boken är indelad i tre delar som var för sig behandlar olika specialområden inom onkologisk vård.

Läs mer
Del I ägnas åt de olika kunskaper och färdigheter som sjuksköterskan bör besitta för att kunna tillgodose de behov som patienter med cancer och deras närstående har i mötet med sjukdomen. Del II ger en introduktion i allmän onkologi. Del III beskriver de viktigaste sjukdomsgrupperna.
Boken är i första hand avsedd för specialistutbildningen till onkologisjuksköterska.