Bläddra

Oövervinnerlig sommar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Personliga berättelser Särskilda konstnärer
Köp här

Oövervinnerlig sommar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Personliga berättelser Särskilda konstnärer
Köp här
Baksidestext: "Det fanns en man som hette Mats. Den mannen finns inte längre. Inte här. Jag kan inte längre säga: Jag älskar dig, Mats. Och veta att du hör det. Därför skriver jag den här boken. I ett försök att ge den tomheten gestalt." Om författaren: Andrea Bruzelius är född i Göteborg 1981. Sedan tidiga tjugoårsåldern har hon varit aktiv som skribent och bl.a. skrivit tal och recensioner men framför allt skönlitterär prosa. I egenskap av skribent har hon undervisat och hållit föreläsningar i skrivande och retorik. Som prosaförfattare undersöker hon teman som minne, förlust, barndom och konstnärligt skapande. Vid sidan av skrivandet arbetar Andrea Bruzelius inom utbildning och skola, med en gymnasielärarexamen i svenska, religion och SFI i botten. Främst har hon ägnat sig åt frågor som rör svenskinlärning för utlandsfödda vuxna. Under flera år levde Andrea Bruzelius tillsammans med Göteborgskonstnären Mats Ahlgren (f. 1952-d. 2016). En stor del av hans produktion finns att se på bloggen www.blendad.nu, där också många av Andrea Bruzelius egna texter om litteratur och skrivande finns att läsa.