Bläddra

Orolig och blyg i skolan : Häftad utgåva av originalutgåva från 2014

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Orolig och blyg i skolan : Häftad utgåva av originalutgåva från 2014

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Häftad utgåva av originalutgåva från 2014.

I boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan förhålla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. I varje klassrum sitter elever som känner sig blyga och oroliga, och för många av dem kan rädslan slå knut på lärande och den sociala utvecklingen. En del är rädda för att räcka upp handen eller redovisa, andra känner ångest inför prov.

Malin Gren Landell beskriver hur oro och rädsla yttrar sig, och vilka konsekvenser det kan leda till i skolarbetet. Hon förklarar vad du som pedagog kan säga och göra för att dina elever ska känna sig värdefulla och trygga, våga ta mer plats och visa vad de kan. Hon tar även upp vad du kan tänka på i samtal med föräldrar, och när elevhälsan bör kopplas in.

Orolig och blyg i skolan är främst skriven för studerande och yrkesverksamma lärare, speciallärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Eleverna i fokus är främst från förskoleklass till årskurs 9. Boken kan även läsas av föräldrar med intresse för ämnet.

Malin Gren Landell är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har i många år arbetat med barn och unga med besvär av oro, samt forskat på social rädsla och elever med ogiltig frånvaro. Hon har haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen, samt medverkat i en bok om elevhälsa.

Läs gärna en intervju med Malin Gren Landell i Lärarnas Tidning (januari 2015) eller se henne berätta om boken i UR:s program En bok, en författare (2014). 

"Malin Gren Landell ger i boken tips på hur lärare kan upptäcka och bemöta oro, rädsla och ångest hos elever. Bland annat beskriver hon noga hur läraren kan närma sig elever som inte verkar må bra i skolan och vilka frågor som är lämpliga att ställa."
Ann Werner, Pedagogiska Magasinet nr 1 2015

"Jag tycker att skriften är angelägen, saklig och ganska lättläst och den är användbar som uppslagsbok när man ställs inför dessa, tyvärr, ganska vanliga problem i skolan."
Marianne Ericsson, BTJ Häftepos 15104027