Bläddra

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för allmäheten och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka tjänstemännen att fatta felaktiga beslut eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Dessa påverkansförsök sker i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. I den här rapporten beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

Rapporten bygger på drygt 45 000 enkätsvar och 140 intervjuer om utsatthet för otillåten påverkan. I undersökningen ingår tjänstemän från bland annat Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan och Polismyndigheten samt STs och IF Metalls arbetslöshetskassor samt nämndemän. Detta är både en uppföljning och en utvidgning av tidigare studier från 2005 (Brå rapport 2005:18)