Bläddra

Överblick Övningsbok

Kategorier: Språk och lingvistik

Överblick Övningsbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Förbered eleverna ordentligt inför livet och inför fortsatta studier genom att arbeta med det centrala ordförrådet från SO/NO-ämnena. Överblick är ett ämnesintegrerat material som tränar begrepp från naturorientering, geografi, historia och religion. Seriens praktiska lärarhandledning har kopieringsfria arbetsblad som befäster de nya orden. Där finns även gott om handfasta råd till dig som undervisar.

Läs mer
Utmärkande drag
- Passar både ungdomar och vuxna
- Komplexa texter med mycket stöd i form av illustrationer, ordlistor och övningar
- Både ämnesordförråd och generella språksvårigheter tränas
Ordförrådets stora betydelse för läsförståelse och skriftlig produktion har kommit alltmer i fokus. Tonvikten i Överblick ligger därför på att utveckla ett ordförråd som leder till större framgång i ämnesstudierna. Överblick hjälper eleverna att bygga det ämnesordförråd som man vanligen tillägnar sig i grundskolans år 4–9. Även vuxna elever, liksom elever som inte går vidare till gymnasieskolan, kan ha glädje av att tillägna sig ett ordförråd som ökar deras allmänbildning och möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Överblick är därför mycket uppskattad i specialundervisning, i t.ex. särskolan.
Överblick grundbok och övningsbok
Innehållet i grundbokens texter följer en progression från konkreta och välkända begrepp, såsom djur, växter, kartkunskap, världsdelarna etc., till mer abstrakta begrepp som historiska förlopp. Den språkliga progressionen går snabbt över från den elementära nivån till ett mer komplext språk. Efter varje större avsnitt finns en ordlista ordnad i semantiska fält. Boken innehåller gott om pedagogiska bilder som kartor, diagram och tidsaxlar.
Övningsboken innehåller rikligt med uppgifter till varje kapitel, samt övningar till de semantiska ordlistorna som finns i grundboken.
Överblick lärarhandledning
Lärarhandledningen till Överblick omfattar metodiska tips inför arbetet med bokens teman, 12 arbetsblad med nya texter och övningar (LÄS MER), samt 56 arbetsblad med rikligt med varierande övningar till bokens texter, ÖVA MER.
ÖVA MER-bladen innehåller gott om geografiska blindkartor, mallar på tankekartor och repetitionsuppgifter. Övningarna tränar både generellt och ämnesspecifikt ordförråd. Exempel på övningstyper: formulera egna frågor till färdiga svar, verbböjning, motsatser, synonymer, skriv en sammanfattning av en text med stödord, kombinera begrepp med rätt förklaring, etc.
Lärarhandledningen består av en pdf-fil på en cd-skiva. Du skriver själv ut den och sätter den i en pärm, pärmframsida ingår. När du och eleverna ska arbeta skriver du enkelt ut så många kopior som ni behöver av arbetsbladen. Kopieringen är fri på din skola.
Vilka elever vänder sig Överblick till?
Överblick är avsedd för sva-undervisningen i förberedelseklasser i år 6–9 och på gymnasiet, IVIK. Den används även i särskolan och i andra sammanhang där man behöver få en grundläggande introduktion av SO/NO-begrepp, t.ex. i slutfasen av SFI och på grundläggande vuxenundervisning i sva. Läromedlet kan börja användas efter nybörjarstadiet.
På gymnasiet kan Överblick med fördel användas av sva-elever som behöver repetera ämnesordförrådet från grundskolans senare år.
Sagt om boken
”Överblick är en bra introduktion om man vill få en liten grundbas inom både SO och NO. Språket är inte förenklat, utan ger en bra begreppsgrund med en anpassad mängd stoff. Frågorna är inte fokuserade bara på sökläsning! Detta läromedel utmanar tanken och det fungerar bra för att spinna vidare på, t.ex. göra olika konsekvensanalyser i helgrupp.”
Helen Forsström Norén, sva-lärare på språkintroduktion på Opalen, Grillska gymnasiet, Stockholm