Bläddra

Överlevnadsguide till digitaliseringen : Vad din organisation behöver först

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här

Överlevnadsguide till digitaliseringen : Vad din organisation behöver först

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
Den snabba digitaliseringen innebär att människors behov, beteenden och förväntningar på organisationer och deras tjänster och produkter förändras i rask takt. Det som är en framgångsrik lösning idag behöver inte vara det imorgon. Digitalisering handlar över allt annat om människor. Om att skapa värde genom att förenkla och berika deras liv med hjälp av digital teknik. I denna bok beskrivs och illustreras på ett lättillgängligt sätt ett antal centrala synsätt, förmågor och arbetssätt som en organisation behöver anamma och utveckla för att överleva digitaliseringen.