Bläddra

På konsumtionsindustrins soptipp : om ungdomar, utbildning och utstötning

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

På konsumtionsindustrins soptipp : om ungdomar, utbildning och utstötning

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Den röda drottningen i Lewis Carrolls berömda berättelse om Alice i underlandet måste springa så fort hon kan för att kunna hålla sig kvar på samma plats. Och vill hon ta sig därifrån måste hon springa ännu fortare. Det är en sådan belägenhet dagens människor ofta befinner sig i, menar sociologen Zygmunt Bauman. Vår extrema konsumtionskultur har skapat en destruktiv brist på kontinuitet och mening och en ständig uppdateringsstress, en problematik Bauman behandlat i en rad uppmärksammade böcker. I "På konsumtions­industrins soptipp Om ungdomar, utbildning och utstötning" är det framför allt ungdomens villkor och utbildningens roll som står i fokus. Pedagogik existerar ju inte i något samhälleligt vakuum. Hur lär man sig - och hur lär man ut - om man alltid måste springa så fort man kan? Men boken - som består av en serie samtal med den italienske förlagsredaktören Riccardo Mazzeo - tar dessutom upp andra av Baumans centrala teman och fungerar därmed utmärkt också som en introduktion till Baumans tänkande som helhet.