Bläddra

Paradigmskiftet och socialdemokratins kris

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här

Paradigmskiftet och socialdemokratins kris

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här

Ulf Dahlsten var statssekreterare hos Olof Palme 1984-86 då paradigmskiftet inleddes och har på senare år doktorerat om den globala marknadsekonomin. Han är nu Gästprofessor vid London School of Economics och ordförande i Framtidssmedjan Elders.  

För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik och det inleddes med en Big Bang: Avregleringen av finans- och valutamarknaderna. Denna omvälvande förändring av maktförhållandena i samhället följdes snabbt av en lång rad reformer inom i stort sett alla samhällssektorer. Mer marknad och mindre politik var det övergripande mottot för de flesta av omdaningarna.   I boken beskrivs varför socialdemokrater och socialliberaler kom att omfamna de marknadsliberala idéerna och varför de övergav den keynesianism och tilltro till en växande offentlig sektor som hade väglett dem efter andra världskriget och som så länge upplevts som en framgångsrik politik.

Boken beskriver besvikelsen över att keynesianismen lett till stagflation under sjuttiotalets oljekriser och den offentliga välfärden ibland kommit att missbrukas och hur man bekymrade sig över att kommunerna fick ekonomiskt allt svårare att orka med sina växande åtaganden.   Mycket blev bättre efter paradigmskiftet, menar författaren, men det gjordes också stora misstag som lett till ökad ojämlikhet, ökad otrygghet och ökad segregation och till samhällen som kluvits i vinnare och förlorare.

Övertro på politik byttes mot övertro på marknad och marknadsliberala ekonomer lyckades förföra politiker att tro på teser som enligt författaren inte visat sig hålla vid senare kritisk vetenskaplig granskning. Det kanske största misstaget menar han är att politikerna anammat en global marknadsekonomi utan en fungerande rättsordning. Politiken, som bäddat för en högerpopulistiska reaktion, måste läggas om menar han om socialdemokratin och andra progressiva partier ska ta sig ur sin självförvållade kris.

Samhället måste byggas för alla, inte för identiteter och den växande ojämlikheten åtgärdas. Det behövs mer politik och mindre övertro på marknaden om klimatkrisen ska övervinnas och om globaliseringen och den tekniska utvecklingen ska gynna alla.