Bläddra

Pensionerna : otrygga för dig men trygga för staten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här

Pensionerna : otrygga för dig men trygga för staten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här
Varför en bok om pensioner?Kunskapen om vårt pensionssystem är låg och det är inte lätt att hitta den. Uppgifter fi nns att hämta på Pensionsmyndig-heten hemsida, men de är ofta svåra att hitta och mejlar man till dem så är det inte alltid man får begripliga svar. Pensionsgruppen är spindeln i nätet då det gäller våra pen-sioner. Den är tillsatt av Riksdagen för att ”vårda” Pensions-systemet. Den består av medlemmar från alla riksdagspartier förutom V och SD och den kommer då och då med förslag om hur systemet kan förbättras. Ofta på uppdrag av Regeringen. Medlemmarna i Gruppen har vetorätt och alla beslut tas innanför stängda dörrar.Hur många vet att det i pensionen fi nns ett inbakat ” förskott”, som den blivande pensionären får göra avbetalningar på resten av sitt liv? Det är inte bara ”Bromsen” som sänker pensionen relativt lönerna. Denna bok är avsedd för alla som snabbt och enkelt, vill få grepp om varför systemet ser ut som det gör. För att kunna delta i den allmänna debatten, eller få en förklaring till varför deras egen pension blev så ”liten”.