Bläddra

Periodiska systemet

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Periodiska systemet

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

För närvarande känner vi till 118 grundämnen. Koppar var troligen det första grundämne människan lärde sig att utvinna för över 10 000 år sedan, medan ununseptium endast har varit känt sedan april 2010 och ännu inte fått något officiellt namn. Ett åttiotal grundämnen är stabila och bygger upp all känd materia i universum. Ett antal av dessa grundämnen hanterar vi dagligen, t.ex. järn, aluminium och koppar, men faktum är att alla grundämnen som är tillräckligt stabila har funnit mer eller mindre specialiserade användningsområden. De flesta av oss har föreningar av mindre välbekanta grundämnen som neodym i våra hem utan att veta om det.

Denna bok är tänkt som en uppslagsbok som snabbt skall ge kortfattad och kondenserad information om samtliga grundämnens fysikaliska och kemiska egenskaper, biologiska roll, förekomst och utvinningsmetoder, användningsområden och historia. Bokens upplägg gör att det snabbt går att finna den sökta informationen samtidigt som det är lätt att jämföra olika grundämnen med varandra. Informationen i boken är vald med omsorg för att göra den kortfattad och lätthanterlig; det mest heltäckande verket om grundämnen och deras kemiska föreningar, Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, omfattade då utgivningen upphörde över 700 volymer!

Boken förutsätter inga djupare kemikunskaper och kan således vara användbar även för en bredare allmänhet, även om den primära målgruppen är kemister och kemistuderande.