Bläddra

Personlig försäljning 1 : lärobok för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Personlig försäljning 1 : lärobok för gymnasiet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Läroboken PERSONLIG FÖRSÄLJNING 1 handlar bland annat om … hur man planerar, organiserar och genomför säljarbete inom handels- och tjänstesektor hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs, hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer, hur man gör säljkalkyler och hur man arbetar miljöanpassat och ergonomiskt. Boken är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012 (kurskod FÖSPER01). Den kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier. Boken innehåller sammanlagt 87 stycken övningar, diskussions- och repetitionsfrågor.