Bläddra

Planering på djupet. SOU 2010:91

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Planering på djupet. SOU 2010:91

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Havet måste skyddas mot oreglerad exploatering!

Föreslår ett nytt system för statlig fysisk planering av havet. Bestämmelserna ska tas in i en ny havsplaneringslag, med havets ekosystem i fokus. Syftet med havsplaneringen ska vara att bidra till hållbar utveckling.
Planeringsprocessen ska bedrivas i sex steg i samarbete mellan alla berörda, en process som beräknas pågå i fyra år. Kommunerna och länsstyrelserna får ansvar för att samordna havsplaneringen med de översiktsplanerna. Kommunerna får t.ex. inte ge bygglov i havet för vindkraftverk o.d., om detta strider mot bestämmelserna i en havsplan.

Tar också upp frågor om Sveriges ekonomiska zon och om kontinentalsockeln.