Bläddra

Planet Hiphop : om hiphop som folkbildning och social mobilisering

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Tangentinstrument

Planet Hiphop : om hiphop som folkbildning och social mobilisering

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Tangentinstrument
Köp här
Den här boken handlar om hiphop och dess utveckling från subkultur i 1970-talets New York till dagens globala storstadskultur. Men det handlar inte om de stora pengar som omsätts. Eller om ”50 cent” eller om rappartisten som gangster. Den gräsrotshiphop som lyfts fram i denna bok kan närmast beskrivas som en social rörelse med fokus på kunskap och lärande. Planet Hiphop befolkas av en hiphopkultur som söker upprättelse och respekt och som gör motstånd mot diskriminering och utanförskap. Den förståelse av storstadssegregationen och de allt påtagligare klassklyftorna som växer fram ur de unga hiphopparnas sociala position är inte bara intressant — den har stor betydelse för samhället och dess framtida förmåga till social sammanhållning.

Om författarna
Ove Sernhede är professor och verksam vid Centrum för Urbana studier, Göteborgs universitet. Han har sysslat med forskning om ungdomskultur sedan 1980-talet och har bland annat skrivit boken AlieNation is My Nation (Ordfront).
Johan Söderman är lektor med inriktning mot ungdomskultur på Malmö högskola. För närvarande är han gästforskare på Columbia University, New York. Han disputerade 2007 med avhandlingen Rap(p) i käften, som handlar om hiphopkulturen, och driver nu ett forskningsprojekt om hiphoppens akademisering.