Bläddra

Politikens hjärta : Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Politikens hjärta : Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I Politikens hjärta tas läsaren med till 1700-talets Stockholm under frihetstidens riksdagar. Genom en mångfald av källor berättas en historia bortom den gängse förståelsen av hattar och mössor, politiska strider och händelser som satt tydliga spår i historieskrivningen. Här får vi ta del av det politiska liv som utspelade sig i stadens gränder och vinkällare, på torg, vid matsalsbord och ända in i sängkamrarna. Perspektivet förskjuts från den politiska eliten till det myller av adel, präster, borgare och bönder som knöt lojalitetsband och intrigerade, som triumferade och manövrerades ut ur det politiska livet. Vem fick räkna sig som medborgare och vem fick det inte? Hur kunde kvinnor tillskansa sig politisk makt? Klädedräkt, umgänge, rörelsemönster och dryckesvanor, skålande, skaldande och smädande visar sig vara betydelsebärande praktiker i konstituerande av en manligt definierad medborgare i Politikens hjärta.