Bläddra

Prestanda Elstart, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prestanda Elstart, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prestanda Elstart är ett fristående övningsmaterial med praktiska övningar kopplat till en övningsutrustning från företaget Terco AB.

Materialet innehåller praktiska övningar för grundläggande ellära och mättekniska baskunskaper, men även grunderna för några vanliga typer av sensorer. Den pedagogiska principen i läromedlet är att eleven gör uppkopplingar och mätningar. Frågorna som följer leder sedan eleven till analys och slutsatser. Genom väl avvägda kunskapssteg kan eleven steg för steg bygga upp sin kunskap i ellära. Varje övning inleds med kunskapssteg, mål, som eleven bör nå i övningen.

Här behandlas:
• Grundläggande mätteknik med multimeter och oscilloskop
• Storheterna: spänning, ström, resistans och effekt
• Serie- och parallellkopplingar
• Ohms lag
• Kirchhoffs spännings- och strömlagar
• Felsökning av avbrott, överledning och kortslutning
• Dimensionering av ledningar
• Termistorer, dioder och kondensatorer
• Effektreglering med PWM
• Sensorteknik

Detta är den andra upplagan av läromedlet. De viktigaste förändringarna jämfört med upplaga ett är att det inte trycks i färg och att övningar som inte görs på den avsedda övningsutrustningen skalats bort.

Vi rekommenderar PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik som en lämplig faktabok att användas tillsammans med Prestanda Elstart. Denna bok finns både som tryckt och digitalt läromedel. Det digitala läromedlet har självrättande uppföljningsfrågor för alla övningar i Prestanda Elstart.

Prestanda Elstart i korthet:
• övningsmaterial med praktiska övningar till en övningsutrustning från Terco AB
• den pedagogiska principen är att eleven gör uppkopplingar och mätningar
• genom väl avvägda kunskapssteg kan eleven steg för steg bygga upp sin kunskap i ellära