Bläddra

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

Köp här

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

Köp här

En översikt över de process- och straffrättsliga regelsystemen. Boken behandlar domstolsväsendet, tvistemålsförfarandet, reglerna om mål om mindre värden, summarisk betalningsprocess, reklamationsförfarandet, skiljeförfarandet, utsökningsrätt, konkursrätt och straffrätt.