Bläddra

Psykisk ohälsa – Ett biopsykosocialt perspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykisk ohälsa – Ett biopsykosocialt perspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Synen på psykisk hälsa och ohälsa har blivit mer komplex under de senaste åren. I det biopsykosociala perspektivet, som presenteras i denna bok, förespråkas att psykisk hälsa och ohälsa måste förstås inte bara som psykologiska fenomen, utan också som biologiska och sociala. Författarna integrerar således evidensbaserad psykologisk kunskap med etablerad kunskap om medicinska och sociala faktorers betydelse för psykisk ohälsa. I Psykisk ohälsa presenteras ett biopsykosocialt perspektiv på de vanligaste psykiska ohälsotillstånden, exempelvis depressiva syndrom, paniksyndrom, olika ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom samt adhd och sömnrelaterade syndrom. Psykofarmakologi, suicidalitet och forskningsmetoder inom fältet avhandlas också. Boken riktar sig främst till yrkesverksamma psykologer, till studenter vid utbildningar inom psykologi och vård samt till studerande vid kurser om psykisk hälsa och ohälsa.