Bläddra

Psykiska handikapp – Möjligheter och rättigheter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Psykiska handikapp – Möjligheter och rättigheter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Psykiska handikapp ger ingående information om handikappbegreppet, psykiatriska och psykologiska behandlingsmetoder, nätverksterapier, olika kreativa terapier, stöd- och serviceinsatser, samt hur kommuner och landsting organiserar sina insatser.

Läs mer
Ett omfattande kapitel om det juridiska regelsystemet kompletterar bilden. Psykiska handikapp är en allsidig lärobok för personal i grund- och fortbildning, beslutsfattare i kommuner och landsting, anhöriga och inte minst för den som själv har ett psykiskt handikapp.

Om författarna
Huvudredaktör är Karl Grunewald, professor och tidigare medicinalråd i Socialstyrelsen.