Bläddra

Psykos och återhämtning

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Psykos och återhämtning

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Psykos och återhämtning handlar om hur det är att drabbas av psykos och lära sig hantera det upplevda. Erfarenheten visar att psykoser ofta har ett dolt budskap som kan undersökas närmare för att psykotikern ska förstå sin egen situation. I boken beskriver författaren olika psykiatriska symtom, som till exempel mani, depression och psykotiska vanföreställningar. Samtidigt behandlas hanteringen av sjukdomsåterfall och medicinering. Fokus ligger på återhämtning och själslig läkning. I takt med att ett nytt liv blir tydligt och förståelsen för det inträffade ökar kan en positiv syn på psykosen växa fram.