Bläddra

Räkenskapsanalys – grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning

Räkenskapsanalys – grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Räkenskapsanalys - grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar behandlar räkenskapsanalys av både företag och bostadsrättsföreningar samt kassaflödesanalys på en grundläggande nivå. Analysen av bostadsrättsföreningar utgår från årsredovisningar och de aspekter som är viktiga för att bedöma föreningarnas ekonomiska situation, och författarna tydliggör skillnaderna mellan en analys av ett företag och en bostadsrättsförening. Dessutom behandlas analys på koncernivå.

Läs mer
De centrala och grundläggande nyckeltal som används för att bedöma företagens och föreningarnas finansiella situation med avseende på lönsamhet, likviditet, solvens och kapitalomlopp/effektivitet beskrivs och diskuteras utförligt och en betydande vikt läggs vid praktiska fall och exempel samt övningsuppgifter med utförliga lösningar för att på så sätt underlätta inlärning och förståelse.

Författarna är uppskattade föreläsare och har undervisat på högskolenivå sedan början av 2000-talet. Stora delar av bokens innehåll har använts av författarna i undervisningen under flera år med gott resultat.

Om författarna
Peter Lindberg är lärare med finansiering som huvudsaklig inriktning. Han är verksam vid Högskolan i Gävle och tidigare även vid Stockholms universitet.

Anders Hedman är adjunkt vid Högskolan i Gävle och undervisar främst i externredovisning. Han har även erfarenhet från privata utbildningsföretag.

Fredrik Hartwig är ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med externredovisningsinriktning. Han är verksam vid Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och SLU.