Bläddra

Rättighetsansvaret : – en översikt

Kategorier: Juridik
Köp här

Rättighetsansvaret : – en översikt

Kategorier: Juridik
Köp här

Författaren tar här upp olika fall där man i svensk rätt tillämpat eller diskuterat ett ansvar grundat på att en rättighet överträtts. Tillämpningen av ett utredningsförslag, Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44), berörs även.