Bläddra

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2020/21

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2020/21

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2021. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde.