Bläddra

Registerdata för forskning : delbetänkande SOU 2012:36

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här

Registerdata för forskning : delbetänkande SOU 2012:36

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM.

Identifierar de viktigaste datakällorna för forskning inom medicin, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och ekonomi. Föreslår en ny myndighet som ska ta ett operativt ansvar för samordning, utveckling och drift av ett system som är anpassat till forskningens behov.
Samordningen gäller särskilt tre övergripande områden:
  • Dokumentation och information
  • Den rättsliga prövningen av forskning och datautlämnande
  • Den praktiska datahanteringen inkl. utnyttjande av data från olika registerhållare.
Förslaget innebär även att den nya myndigheten tar över ansvaret för fjärråtkomstsystemet MONA och mikrosimuleringssystemet FASIT från SCB, Svensk Nationell Datatjänst från Göteborgs universitet samt mikrosimuleringsmodellen SESIM från Regeringskansliet.