Bläddra

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15 :

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15 :

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Se länk längre ned till relaterad utredning.

Utkommer i juni.