Bläddra

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2018:6 :

Kategorier: Juridik
Köp här

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå rapport 2018:6 :

Kategorier: Juridik
Köp här
Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med boende i socialt utsatta områden. De boende berättar bland annat om i vilken mån de
  • känner förtroende för polis och domstolar
  • är trygga i sina områden
  • är villiga att ringa polis, peka ut gärningsperson förpolisen eller vittna i domstol
  • upplever att det förekommer påverkan från kriminellaeller andra former av parallella samhällsstrukturer iområdena.


Intervjuer med föreningsrepresentanter, företagare, kommunanställda, poliser och andra som verkar i områdena ger ytterligare perspektiv. Rapporten vänder sig främst till rättsväsendet, men också till kommuner, myndigheter och andra aktörer som verkar i socialt utsatta områden. Vår förhoppning är även att rapporten kan komma till användning för beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Rapporten finns också i en engelsk översättning.