Bläddra

Retorik i skolan. En grundläggande arbetsmodell i 12 steg.

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Retorik i skolan. En grundläggande arbetsmodell i 12 steg.

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt verktyg för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 4-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans. I 12 steg går vi igenom ­retorikens grundbegrepp och ­beprövade arbetsmetoder. Till boken hör en hemsida, där du kan ladda ner övningar och arbetsmaterial, samt diskutera både ämne och ­övningar. Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Retorik är kunskap för livet och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, språkandet, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och argumentera, är en kunskap som borde höra till de grundläggande färdig­heterna i dagens kommu­nikationssamhälle, en praktisk kunskap till nytta och glädje genom hela utbildningstiden såväl under skoltid som fritid från grundskola upp till högskolenivå och därefter i både yrkes- och privatliv.