Bläddra

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Rörelse främjar inte bara den fysiska hälsan utan ger också psykiskt välbefinnande, starkare självkänsla, positiv effekt på inlärning och mindre stress. Barn har ofta en inneboende rörelseglädje – de springer, klättrar och brottas. De slänger sig bland mjuka kuddar, drar vagnar, släpar på saker och är fulla av lust att utmana sig själva motoriskt. Hur kan du som arbetar i förskolan ta vara på denna entusiasm och glädje? 

I bokens första del får du kunskap om barns motoriska utveckling, vikten av fysisk aktivitet och hur du kan hjälpa barnen till ökad medvetenhet om rörelse, hälsa och en hållbar livsstil. Författarna ger en historisk bakgrund, belyser olika begrepp och faktorer som påverkar våra möjligheter till rörelse samt lyfter betydelsen av återhämtning. Vila, sömn, yoga och meditation är delar som tillsammans med den fysiska aktiviteten ger en bra balans för ett hållbart liv.

Bokens andra del består av illustrerade övningar som tränar grundrörelser och avslappningsövningar för både barn och vuxna. Det konkreta materialet blir ett stöd för dig att inspirera och uppmuntra barnen att vara fysiskt aktiva och ge dem förutsättningar till vanor för hälsa och välbefinnande både nu och i framtiden. 

Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma i förskolan men fungerar också som inspiration till alla som har barn omkring sig och vill uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelseglädje.
Carina Andersson är leg. förskollärare och rektor. Carina har vidareutbildning som rektor med fokus på systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan i Dalarna.

Ulrika Fagerström är leg. förskollärare. Ulrika har påbyggnadsutbildningar i Lärare och handledning vid Mälardalens Högskola samt Det lilla barnet – att arbeta med de yngsta barnen i förskolan vid Malmö Universitet.

Carina och Ulrika arbetar tillsammans på Bergakottens förskola i Västerås och föreläser för yrkesverksamma i förskolan om barns fysiska aktivitet. Med förutsättningar som en stor grön gård och gymnastiksal på Bergakottens förskola har de intresserat sig extra för fysisk aktivitet, vila och återhämtning, samt hur man skapar bra utgångspunkter för barns rörelseglädje i förskolan.