Bläddra

Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Reklamen blinkar, ljuder, ändrar färg och form. Söta djur och maskotar svischar förbi, tonas ned, dyker plötsligt upp igen. Köp, beställ, registrera dig, klicka här! Ibland skriker den högljutt. Ibland är den helt tyst, knappt synlig, svår att fånga, svår att skilja ut, men uppmuntrar till interaktion och pockar på barns uppmärksamhet. Marknadsförare är allt mer angelägna om att kommunicera med barn via reklam. Internet, där barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid, har vuxit sig starkt i detta sammanhang och är idag det enskilt största reklammediet. Den digitala tekniken bidrar till kommersialiseringen av barndomen, men har också på ett genomgripande sätt förändrat reklamens uttryckssätt. Nya former av reklam och sätt att bedriva marknadsföring har utvecklats i en rasande fart och gjort det svårare för medieanvändaren att veta vad som är reklam, redaktionellt innehåll och ren underhållning. Så, vad är internetreklam, och hur kan vi förstå reklambegreppet i denna nya mediemiljö? I rapporten Rörlig måltavla – internetreklam riktad till barn redovisar forskargruppen [email protected] (Children, Advertising, and Internet at Lund University) resultaten från två delstudier om barns exponering för och erfarenhet av internetreklam. Frågor som diskuteras är bland annat: Hur tänker barn kring internetreklam? Hur hanterar de oönskad reklam de möter online? Hur påverkas barns uppmärksamhet av internetreklam? Finns empiriska belägg för att barn störs av reklamen på internet? Finns ett behov av att begränsa reklam riktad till barn på internet? Rapporten vänder sig till en bred publik – lärare, föräldrar, beslutsfattare och forskare – med intresse för frågor som rör barns möte med kommersiella budskap på nätet och barns digitala välbefinnande.