Bläddra

Röster från buffelkvinnans folk

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Röster från buffelkvinnans folk

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Ett 20-tal Lakota (Sioux) indianer blev sommaren 2006 intervjuade i samband med inspelning av filmen "Spirits for Sale". Fem av intervjuerna bevarades i sin helhet i detta häfte. Dessa fem traditionella indianer har en mycket speciell position i sin stam och är normalt ytterst restriktiva till att dela med sig av sin kunskap. Här gör de ett stort undantag och berättar om minnen från det förflutna, om kampen för att bevara sina heliga platser och ceremonier, om internatskolor och pow wows och om sina drömmar inför framtiden.

De intervjuade är Chief Arvol Looking Horse - 19:e generationens Innehavare av Den Vita Buffelkvinnans Pipa, Tom van Norman - Lakotas chefsadvokat, Vic Camp - aktivist och "warrior", Dora Bruigier - 90-årig storyteller samt Richard Charging Eagle - Master of Ceremonies samt krigsveteran.

Häftet innehåller även ett uttalande av Arvol Looking Horse i samband med mottagandet av FN:s fredspris i oktober 2006.

All vinst från detta häfte går direkt tillbaka till fattiga Lakotaindianer.