Bläddra

Så här kan vi inte ha det! : fem kvinnoorganisationer i Göteborg 100 år

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här

Så här kan vi inte ha det! : fem kvinnoorganisationer i Göteborg 100 år

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här
Fem kvinnoorganisationer i Göteborg 100 år. En skrift om kvinnornas kamp för kunskap, vänskap och medborgarskap under och efter rösträttens införande. De tre begreppen, kunskap, vänskap, medborgarskap präglar de fem kvinnoorganisationer, som bildades i Göteborg kring sekelskiftet 1900: Vita Bandet, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Fredrika Bremerförbundets göteborgskrets, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Göteborgs Idun. Männens dominans var då total i alla beslutande församlingar i Göteborg. I Göteborgs stadsfullmäktige 1912 sitter 58 män och 2 kvinnor. I organisationer grundade på vänskap framför konkurrens skaffar sig kvinnorna kunskap. Det demokratiska arbetssättet ger dem delaktighet och skapar en känsla av medborgarskap. De får kraft att ta itu med förtrycket, orättvisorna och den rena nöd som präglar Göteborg i 1900-talets inledning. Organisationerna som skildras här har alla verkat i mer än 100 år, hela tiden ideellt. Vi som tecknat deras historia är medlemmar eller har på annat sätt anknytning till dem. Vi vill med våra skildringar göra deras hårda, oegennyttiga arbete synligt inför Göteborgs 400-årsjubileum. De är alla värda vår uppmärksamhet, tacksamhet och respekt. Redaktör är Anette Carlsson och boken kommer att i förkortad version ingå i en antologi sammanställd inom projektet "Göteborgskvinnor i rörelse/r" med planerad utgivning 2021.