Bläddra

Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet

Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet
Köp här
Trots flera decenniers arbete med att öka patientsäkerheten drabbas över 100 000 människor varje år av vårdskador i Sverige, vilket orsakar stort mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Ett alltför stort fokus på när saker har gått fel, och för lite fokus på när saker har gått rätt, kan ha bidragit till att vi inte har nått bättre resultat.

Läs mer
I Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet redovisas ett nytt sätt att tänka kring patientsäkerhet. Bland annat beskrivs begreppen Safety I och Safety II samt metoden FRAM som illustreras med praktiska exempel. Dessutom får läsaren kunskap om sambanden mellan patientsäkerhet, kvalitet, säkerhetskultur och arbetsmiljö. Boken belyser såväl systemperspektivet som de överväganden på individnivå som måste göras dagligen. Varje kapitel speglar områden med hög relevans för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.
Bokens riktar sig till studerande och verksamma inom hälso- och sjukvård men också tjänstemän och politiker med inflytande över hälso- och sjukvården.

Om författarna
Synnöve Ödegård (red.) är leg. sjuksköterska och doktor i folkhälsovetenskap med lång erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på nationell nivå. Hon är den första i Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv på patientsäkerhetsfrågorna. Bokens medförfattare är framstående forskare och experter inom sina respektive områden.